Jag erbjuder:
– Mindfulnesspass till företag och skolor främst.
– Föreläsningar/workshops till föreningar, förbund, föräldrar, företag, kommuner och     skolor.

Mindfulness
Många är idag stressade på jobbet och därav är i stort behov av någon form av stresshantering. Mindfulness är ett sätt att hantera stressen och förebygga så att den inte går så långt som utbrändhet och sjukskrivning.

Mindfulness kan förklaras som medveten närvaro i stunden utan att döma. Forskning visar tydligt att mindfulness bidrar till en rad olika fördelar, bland annat minskad stress, ökad produktivitet, bättre arbetsklimat och minskad sjukfrånvaro.

Fler och fler företag implementerar mindfulness i sina verksamheter idag. Exempelvis Google, SEB, Karolinska Sjukhuset, Apple, Trafikverket m.fl.,. Jag jobbar med praktiska mindfulness-sessioner främst mot företag, om ni är intresserade så kontakta mig så kan vi hitta en lösning som passar.

Föreläsningar / workshops
Ofta inom idrott pratas det om fyra faktorer för att prestera optimalt: Teknik, fysik, taktik/spelförståelse och mentalt. Tekniken och fysiken tränas det generellt sett otroligt mycket på och taktiken/spelförståelsen har idrottaren i regel bra koll på. Däremot åsidosätts idrottspsykologin generellt sett väldigt ofta, trots att den helt klart är en del av idrottandet.

**Med idrottspsykologi menar jag tankar, känslor och beteenden i ett idrottssammanhang.** Hur bra hade du kunnat bli om du tränade upp ditt psykologiska spel? Som exempel: Det kvittar hur mycket du övar straffar på träningen om du sen inte våga ta en straff i matchsituation…

Jag erbjuder Föreläsningar/workshops inom (idrotts)psykologi till föreningar, förbund, föräldrar, företag, kommuner samt skolor. Exempel på relevanta områden att prata om/jobba med kan vara: Motivationsklimat, gruppdynamik/grupprocesser, koncentration, motivation, mindfulness eller hur man är en bra idrottsförälder. Är ni extra intresserade av något ämne inom området går det utmärkt att föreslå.

”Det handlar om att skapa bäst förutsättningar för beteendet och uppträdandet på fotbollsplanen. Självförtroende, mod och sammanhållning är sådant som, i samverkan med teknik, fysik och spelförståelse, ligger till grund för spelarens prestationer”.
— Daniel Ekvall om sin roll som idrottspsykologisk rådgivare för herrlandslaget i fotboll (länk)

Innehar FA-skatt.

Har du frågor, funderingar eller är intresserad av ett samarbete så skriv gärna till mig genom att fylla i rutorna nedanför alternativt maila (”på vanligt vis”) till peakofmind@gmail.com