Bakgrund
Jag som driver Peak of Mind heter Emil Andersson. Kortfattat är jag en driven, närvarande och glad ung man som brinner för (mental)utveckling. Idrott (fotboll, beachvolleyboll), träning, hälsa och rörelse har alltid legat nära hjärtat.

Utbildning
– Thesis, sport and excercis psychology, 15 hp, Högskolan i Halmstad — Magisterexamen
– To work as a sport psychology consultant with teams/groups, 30 hp, Högskolan i Halmstad.
– To work as a sport psychology consultant, 30 hp, Högskolan i Halmstad
– Idrottsvetenskap, idrott- och motionspsykologi, 180 hp, Högskolan i Halmstad — Kandidatexamen
– Grundutbildning för tränare SISU Idrottsutbildarna

Filosofi
Min professionella filosofi utgår ifrån:
Ett acceptans-baserat förhållningssätt
Kortfattat att närma sig obehaget snarare än undvika det. Fokusera på det som är viktigt i stunden, va villig att uppleva jobbiga tankar, känslor, kroppssensationer och samtidigt agera utifrån matchplanen. Bygger på Mindfulness-Acceptance-Commitment Approach (MAC) och Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Jag inspireras även mycket av boken Fotbollspsykologi (Ekvall & Wallin-Tornberg, 2020) som bygger på inlärningspsykologi, kognitiv beteendeterapi (KBT) och ACT.
Ett motivationsperspektiv.
Kortfattat att undersöka individens/gruppens driv, psykologiska behov och målorientering. Bygger på Self-determination Theory och Achievement Goal Theory

IFK Norrköping
Sedan i början av 2022 är jag fotbollspsykologisk rådgivare hos IFK Norrköpings barn och ungdomssektion. Arbetet rör spelare och ledare i 10 – 15 års lagen och utgår ifrån boken Fotbollspsykologi (Ekvall & Wallin-Tornberg, 2020), innehållandes tre teman: ”Nästa aktion”, ”hur kan vi göra varandra bättre” samt ”lång och hållbar karriär”.

SIPF
– Ledamot i styrelsen för SIPF – Svensk Idrottspsykologisk Förening.
Jag är med-redaktör för SIPF:s medlemstidning FLOW och övergripande ansvarig för studentengagemanget i föreningen.

För att läsa mer om SIPF se sociala medier eller www.svenskidrottspsykologi.se